Start

Välkommen!

Jag erbjuder olika former av psykoterapeutiska samtal, samt handledning där utgångspunkten är Dina/Era egna behov och önskemål. Det kan finnas många skäl att gå i psykoterapi eller handledning men vanliga orsaker är                          

cimg0950.jpg

 

 • Ångest och oro

 • Utbrändhet och stress 

 • Konflikter i relationer 

 • Alkohol- och drogrelaterad problematik 

 • Sorgreaktioner av olika slag  

 • Separationer/skilsmässa

 • Akuta kriser av olika slag 

 • Ungdomsproblematik 

 • Unga vuxna med frågor kring identitet, vuxenblivande mm 

 • Existensiella frågor - om mening, livsskeden, identitet mm 

 • Bearbetning av olika erfarenheter som gör det svårt att gå vidare 

 • Familjerådgivning

 • Fobier - överdriven rädsla för något

 • Arbetsplatsers behov av handledning, även inbegripet familjehemsföräldrar och andra professionella

 

                  alberts.jpg

                                                                                                                                                                                                                                             

Välkommen

Välkommen till www.trollhattanpsykoterapi.com

 

 

 

Jag har för närvarande mottagningen öppen onsdagar och torsdagar, även måndag och tisdag och fredag på kvällstid.

När ni kontaktar mig via kontaktformuläret är det bra om ni även uppger telefonnummer då jag kan ringa upp er. Detta sker oftast samma dag. 

Jag har även samarbetsavtal med SOS International vilket innebär att ni kan kontakta ert försäkringsbolag om er försäkring omfattar psykoterapi/samtal.