Alkohol, droger

Alkohol, droger och beroendeframkallande mediciner.

                        vattenfall.jpg

Jag har lång erfarehet av arbete med beroendeproblematik i olika former.  Många med en riskfylld konsumtion som tenderar att närma sig beroende skulle ha stor hjälp av att i samtal med en utomstående få hjälp att förändra sina vanor. Det finns alltid något att göra för att förbättra en sådan situation.

Jag erbjuder samtal för att:

  •  kartlägga din konsumtion

  • undersöka om du är normal- eller högkonsument, om du är beroende eller riskerar att bli det

  •  hitta lämpliga strategier för att underlätta en förändring

  • utröna om det finns faktorer i erfarenheter du har, i det livsskede du befinner dig i, i de relationer du har, i din arbetssituation mm mm som påverkar ditt mående i en sådan utsträckning att detta borde ägnas särskild uppmärksamhet, åtgärdas eller bearbetas för att underlätta en förändring av din konsumtion

Jag vet att det ibland kan kännas svårt att be om hjälp men glädjande nog tar allt fler detta steg.  Alltför lång väntan förlänger det lidande som kan finnas både för anhöriga och den som själv har svårt att hantera sin konsumtion. Tidig kontakt är alltid att föredra.

Stor erfarenhet finns av arbete både med ungdomar och vuxna.

Behandling kan ske både i individuella samtal och i samtal där anhörig medverkar, exempelvis parsamtal. Vi gör en bedömning tillsammans med dig/er om vad som kan vara lämpligt.

All behandling utgår från den enskilde individen där vi tillsammans hittar ett lämpligt upplägg för den aktuella situationen.

Även du som är anhörig är välkommen.

Ofta kan anhöriga genom att berätta om sina erfarenheter i relationen till den som överkonsumerar bättre bli varse hur han eller hon själv skulle kunna bidra till en förändring. I vanligt tal finns begreppet ”möjliggörare” som ett sätt att visa att man som anhörig ibland faktiskt kan försvåra en positiv utveckling. Vi hjälper dig som anhörig att hitta möjliga vägar som kan bidra till en positiv vändning.

För företagare finns möjlighet att få handledning och samtal för att på bästa sätt komma till rätta med anställda med dessa bekymmer, liksom behandlingsarbete riktat mot enskilda anställda.

Välkommen

Välkommen till www.trollhattanpsykoterapi.com

OBS! FÖR TILLFÄLLET STÄNGT PGA SJUKDOM!

 

 

Jag har öppet alla dagar i veckan. Jag har även kvällsmottagning för er som har svårt att komma ifrån arbete eller studier.

När ni kontaktar mig via kontaktformuläret är det bra om ni även uppger telefonnummer då jag kan ringa upp er. Detta sker oftast samma dag. 

Jag har även samarbetsavtal med SOS International vilket innebär att ni kan kontakta ert försäkringsbolag om er försäkring omfattar psykoterapi/samtal.

Facebook

 

Angående Covid -19

Mottagningen tillämpar de restriktioner Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Förrutom avstånd, hygien etc. bör man skjuta på mötet vid minsta sjukdomssymptom.