Fångad i en livsstil

I det här inlägget beskrivs livsstil inte som något eftersträvansvärt. Det har alltså inte så mycket att göra med hur man sköter sin kropp, vad man äter och sådana saker. Här talar jag om livsstil som ett begränsat tankemönster och ett begränsat antal beteenden oberoende av i vilket sammanhang personen befinner sig. Det är alltså en person som någon gång utvecklade en stil som personen också starkt identifierar sig med. Exempel på livsstilar kan vara "hemmafrun", "militärofficern", "narkomanen", "psykoterapeuten", "den kriminelle", etc. Dessa människor med en starkt utvecklad livsstil tederar att uppvisa ungefär samma mönster i alla sammanhang. I vissa sammanhang kan stilen vara funktionell och i andra sammanhang passar den sig inte alls.

Till exempel "hemmafrun" som är bjuden på kalas hos grannarna. Hon kliver in och hälsar och ganska snart börjar hon känna i blomkrukorna om där är torrt och drar fingret över bokhyllorna för att se om det är dammigt. Någon kanske spiller ut ett glas vin på golvet och vips är "hemmafrun" där för att torka upp. Detta beteende har inte kvinnan för att kontrollera grannarna eller att hon tycker att de är slarviga. Hon har snarare en bristande tro på handlingar som är oförenliga med husmorssysslor och som har sin grund i vissa tankemönster och en ganska låg självkänsla. En konsekvens av detta kan bli att grannarna blir irriterade eller känner sig kränkta och slutar bjuda hem kvinnan. Detta kan i sin tur leda till att hennes beteende förstärks än mer, då hon kan luta sig mot det beteende som hon faktiskt behärskar.

Likadant är det med "psykoterapeuten" som kommer hem efter en lång arbetsdag och har kvar samma beteende och tankemönster som på jobbet. Han kommenterar ständigt sin frus beteende och kommunikationsmönster. När hon blir arg på detta svarar han med lugn stämma "nu ser jag att du blir arg". Frun tar snart ut skiljsmässa och terapeuten fortsätter i livet med samma tankemönster. På arbetet är detta beteende i mångt och mycket funktionellt och där känner han sig i det närmaste osårbar.

Medvetenheten om att människan nästan alltid har fria val är låg hos dessa personer som snarare uppfattar sig som att han/hon drabbas av olika saker. De styrs utifrån – är ett offer på grund av ödet. De tederar att ha en mer mekanisk/linjär världsbild där världen delas upp i svart-vit till skillnad från den organiska/cirkulära som mer handlar om processer där man står i ett ömsesidigt förhållande till det som händer runt omkring. Personer med en utvecklad livsstil har skapat en identitet och en grupptillhörighet som gör att han internaliserat de koder och regler som gäller för gruppen vilket gör att han inte ser några alternativ att välja någon annan bana. I stort sett alla med en utvecklad livsstil har en låg självkänsla vilket automatiskt leder till att de får ett behov av att höja sin självuppfattning.

Arbetet med att förändra livsstilen till att kunna se alla valmöjligheter i olika sammanhang blir då främst ett kognitivt arbete för att bryta de begränsade tankemönstren samt ett arbete på att förstärka självkänslan.

Vissa livsstilar är ju inte så uppseendeväckande som andra, t.ex. narkotikamissbrukaren och den kriminelle som kan ha ett beteende präglat av oansvarighet, njutningslystnad, kränkande uppträdande i relationer med andra och att bryta sociala regler. De grundläggande drivkrafterna här är främst rädsla och skam. Andra drivkrafter är destruktiva relationer, spänning, makt/kontroll, drogberoende, habegär, ilska, tillfälle till brott och irritation. Hela detta beteende drar ju på sig en del responser från omgivningen som är ganska oönskade av personen ifråga. Detta leder naturligtvis till att han/hon drar sig till människor med likartat beteende och liknande tankemönster. Där är beteendet i många avseenden funktionellt vilket cemeterar beteendet och gör grupptillhörigheten mycket stark.

15 feb 2016

Välkommen

Välkommen till www.trollhattanpsykoterapi.com

OBS! FÖR TILLFÄLLET STÄNGT PGA SJUKDOM!

 

 

Jag har öppet alla dagar i veckan. Jag har även kvällsmottagning för er som har svårt att komma ifrån arbete eller studier.

När ni kontaktar mig via kontaktformuläret är det bra om ni även uppger telefonnummer då jag kan ringa upp er. Detta sker oftast samma dag. 

Jag har även samarbetsavtal med SOS International vilket innebär att ni kan kontakta ert försäkringsbolag om er försäkring omfattar psykoterapi/samtal.

Facebook

 

Angående Covid -19

Mottagningen tillämpar de restriktioner Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Förrutom avstånd, hygien etc. bör man skjuta på mötet vid minsta sjukdomssymptom.