Handledning/Konsultation

Grupper på arbetsplatser och även enskilda professionella, såsom familjehem och liknande, behöver oftst handledning.

Det kan röra sig om antingen sk. processhandledning som kan handla om hur man vill att en arbetsgrupp skall utvecklas, eller det kan handla om hur en ny arbetsgrupp skall gå samman, eller arbetsgrupper som hamnat i någon form av kris. Här är alltså fokus på processen i arbetsgruppen och syftet med handledningen är för det mesta att skapa en grupp med ett öppet klimat, hög kommunikation och en så hög grad av trivsel som möjligt.

Den andra formen brukar kallas för ärendehandledning och går ut på att enskilda gruppdeltagare i grupp "drar" olika ärenden som de tycker kan vara lite svåra att handskas med eller ärenden som de tycker att de lyckats bra med. Detta kan fylla flera syften. Ett är att den enskilde kan få hjälp att tänka vidare i ett specifikt ärende och att resten av gruppen deltar med sina erfarenheter eller funderar på hur de skall kunna använda den erfarenheten i sina egna ärenden. Handledningen blir på så sätt både specifik och i många fall även generaliserbar i andra ärenden. Ett annat syfte blir att öka kunskapsnivån med utifrån kommande kunskaper/erfarenheter samt ett utbyte av kunskaper/erfarenheter inom gruppen

Handledning i en arbetsgrupp brukar pågå mellan ett till tre år.

                              hemsida-018.jpg

Konsultation beskrivs mer som en punktinsats på en till några träffar där syftet är att handledaren gör en insats i något specifikt ärende eller något specifikt som inträffat i en arbetsgrupp. Det kan även visa sig efter en konsultation att behovet är större och övergår då till handledning.

Jan Robertsson har omkring tjugo års erfarenhet av handledning inom de flesta människovårdande yrken som Socialtjänst, Bup, Sis-institutioner, skolan, vuxenpsyk, olika typer av behandlingshem etc.

Välkommen

Välkommen till www.trollhattanpsykoterapi.com

OBS! FÖR TILLFÄLLET STÄNGT PGA SJUKDOM!

 

 

Jag har öppet alla dagar i veckan. Jag har även kvällsmottagning för er som har svårt att komma ifrån arbete eller studier.

När ni kontaktar mig via kontaktformuläret är det bra om ni även uppger telefonnummer då jag kan ringa upp er. Detta sker oftast samma dag. 

Jag har även samarbetsavtal med SOS International vilket innebär att ni kan kontakta ert försäkringsbolag om er försäkring omfattar psykoterapi/samtal.

Facebook

 

Angående Covid -19

Mottagningen tillämpar de restriktioner Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Förrutom avstånd, hygien etc. bör man skjuta på mötet vid minsta sjukdomssymptom.