Par/Familjeterapi

 

                  

I ett äktenskap eller annan relation kan man ibland behöva impulser, tankar, "påfyllning" utifrån för att hitta sätt att gå vidare. En stor del av alla skilsmässor skulle kunna förhindras genom parterapi. Skilsmässor inträffar sällan för att par tycker illa om varandra utan genomförs ofta med stor sorg hos båda parter och anhöriga.

En av grundtankarna i parterapi är att det inte är något fel hos den ena eller andra parten utan att "felet" uppstår i området mellan parterna. Det uppstår ett mönster av ömsesidiga reaktioner på den andres beteende. Dessa ömsesidiga responser sker oftast per automatik. Parterapi kan då hjälpa till att blottlägga och medvetandegöra dessa mönster och förändra dem till att skapa mer funktionella mönster som gagnar båda parter.

Samma grundtankar är det i familjeterapi fast det omfattar fler familjemedlemmar som är indragna i ett icke önskvärt mönster. Alla familjer har ju en strävan att bibehålla en balans som gör att alla mår bra och respekterar varandra. Av en mängd olika skäl kan denna balans rubbas som i sin tur påverkar hela familjen. Det kan vara skäl som arbetslöshet, någon råkar ut för en olycka, någon missbrukar, barn blir tonåringar, barn flyttar hemifrån, man har svårhanterliga barn, missbruk etc, etc.

När en familj inte mår bra är familjeterapi verksamt.

 

Välkommen

Välkommen till www.trollhattanpsykoterapi.com

OBS! FÖR TILLFÄLLET STÄNGT PGA SJUKDOM!

 

 

Jag har öppet alla dagar i veckan. Jag har även kvällsmottagning för er som har svårt att komma ifrån arbete eller studier.

När ni kontaktar mig via kontaktformuläret är det bra om ni även uppger telefonnummer då jag kan ringa upp er. Detta sker oftast samma dag. 

Jag har även samarbetsavtal med SOS International vilket innebär att ni kan kontakta ert försäkringsbolag om er försäkring omfattar psykoterapi/samtal.

Facebook

 

Angående Covid -19

Mottagningen tillämpar de restriktioner Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Förrutom avstånd, hygien etc. bör man skjuta på mötet vid minsta sjukdomssymptom.