Unga Vuxna

 

Vuxenblivandet är för de flesta ett mer eller mindre turbulent skede i livet. Många nya ”frågor”  behöver besvaras på ett tillfredsställande sätt för att man med någorlunda tillförsikt ska kunna hamna rätt.

Kroppens utveckling medför att sexualitet och växt behöver stå i en sorts samklang med den egna uppfattningen om vem man är eller skulle vilja kunna vara.

En del är rädda eller tveksamma och önskar att utvecklingen gick att hejda.

Och ibland överväger längtan efter ett vuxenblivande trots att förutsättningarna socialt,  känslomässigt eller kroppsligt släpar efter.

Det är vanligt att en stark önskan om att äntligen kunna styra sitt liv, att själv få ta ansvar och att bli en egen person växlar med en sorg eller ledsenhet över att barn- och ungdomstiden tycks vara till ända.

           cimg0956.jpg                     

Vuxenvärlden blir ibland förvirrande då så mycket är möjligt, så många val behöver göras,  samtidigt som man nu i många avseenden står alltmer ensam.

Vad ska man hålla sig till då riktningen går mot ett självständigt liv, där de närmaste vuxna som hittills varit vägledande inte längre kommer att finnas i ens närhet?

Förvirringen tycks i vår tid spädas på av att tonårstiden idealiseras i vuxenkulturen. Ungdomligt utseende, ungdomskultur etc lyfts fram och förskönas i reklam mm. Var finns de vuxna, trygga förebilderna?

Genom föräldrars skilsmässa, eller av andra skäl, kan en del ha dålig kontakt med den ene föräldern eller båda. Kanske saknas även andra vuxna i ens närhet som möjliggör en bra dialog för en positiv utveckling.

Nu väcks frågor om vem jag egentligen är, vem jag vill vara, vad jag ska välja för livsprojekt, livspartner, yrke o intressen. Likaså undringar om jag är normal, vad som är normalt etc.

Vår erfarenhet är att de flesta någorlunda hittar rätt med sig själva, men för vissa är det av stort värde att under denna viktiga tid ha tillgång till någon att dela alla dessa tankar med. Det kan vara en kortare eller längre samtalsserie, allt utifrån just ditt behov, dina undringar, svårigheter, möjligheter och begränsningar.

Lättare depressivitet, ångest eller oro kan ofta hanteras, men onödigt många tar vägen via riskfyllda handligar, droganvängning eller andra mer destruktiva lösningar som försvårar en bra o hälsosam utveckling.

Den kraftiga uppgången i förskrivningen av antidepressiv medicin till yngre säger något om vårt samhälles svårigheter att förhålla sig till ungdomens frågor. Ibland kan medicinering kanske hjälpa i besvärliga situationer, men ledsenhet, osäkerhet o oro över den egna situationen och framtiden behöver framför allt hanteras i en dialog med andra människor.

Då jag ofta möter många unga och har en positiv erfarenhet av det, vill jag rekommendera den möjligheten för att ta sig fram på ett konstruktivt sätt.

                                          kvinnan.jpg

Välkommen

Välkommen till www.trollhattanpsykoterapi.com

OBS! FÖR TILLFÄLLET STÄNGT PGA SJUKDOM!

 

 

Jag har öppet alla dagar i veckan. Jag har även kvällsmottagning för er som har svårt att komma ifrån arbete eller studier.

När ni kontaktar mig via kontaktformuläret är det bra om ni även uppger telefonnummer då jag kan ringa upp er. Detta sker oftast samma dag. 

Jag har även samarbetsavtal med SOS International vilket innebär att ni kan kontakta ert försäkringsbolag om er försäkring omfattar psykoterapi/samtal.

Facebook

 

Angående Covid -19

Mottagningen tillämpar de restriktioner Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Förrutom avstånd, hygien etc. bör man skjuta på mötet vid minsta sjukdomssymptom.